Toegevoegd aan winkelmand!

Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 085-3032616
WhatsApp: 085-3032616
E-mail: info@eindsprint.nl
Post: Admiralengracht 60H, 1057 GB, Amsterdam

We staan als volgt geregistreerd bij de KVK en Belastingdienst:

KVK: 61269824
BTW: NL854277900B01

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle producten en examentrainingen die wij, Eindsprint Examentrainingen, op afstand aanbieden (bijvoorbeeld op eindsprint.nl, per mail, telefonisch of via onze partners).

Aanbod

Producten en examentrainingen die wij aanbieden zullen duidelijk omschreven worden en we beloven dat je een goed en eerlijk beeld krijgt van hetgeen je koopt. Als we foto’s gebruiken mag je ervan uitgaan dat deze op een goede manier de producten weergeven.

Overeenkomst

Als je een product bestelt of je aanmeldt voor een examentraining dan komt er een overeenkomst tot stand. Wij sturen je na je bestelling of aanmelding een bevestiging en een factuur per e-mail.

Herroepingsrecht producten

Producten die je bestelt mag je tot 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. Je kunt er dan voor kiezen om je geld terug te vragen of het product om te ruilen. Volg in dat geval de retourinstructies die je bij je bestelling ontvangt.

Herroepingsrecht examentrainingen

Examentrainingen kun je tot 14 kalenderdagen na aanmelding zonder opgaaf van redenen annuleren. Als de aanvang van de examentraining binnen deze bedenktijd van 14 kalenderdagen valt heb je tot 3 kalenderdagen voor aanvang van de training om je training zonder opgaaf van redenen te annuleren.

Na afloop van deze bedenktijd geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de examentraining ontvang je 90% restitutie van het overeengekomen lesbedrag.
  • Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de examentraining ontvang je 50% restitutie van het overeengekomen lesbedrag.
  • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de examentraining ontvang je 25% restitutie van het overeengekomen lesbedrag.
  • Bij annulering na aanvang van de examentraining ontvang je geen restitutie van het overeengekomen lesbedrag.

Je kunt een examentraining alleen schriftelijk annuleren via e-mail of WhatsApp. Telefonisch kunnen we geen annuleringen verwerken.

Levering en uitvoering

Bestelde producten worden de eerstvolgende werkdag verstuurd via PostNL. In principe zal het product dan de daaropvolgende dag bij jou thuis aankomen. We zijn afhankelijk van het PostNL bezorgschema. Dat wil zeggen dat post wordt bezorgd van dinsdag tot en met zaterdag.

Als je je aanmeldt voor een examentraining dan zal deze gegeven worden op de datum en de locatie die op de website en in de bevestigingsmail te vinden is. Het kan zijn dat we de examentraining naar een andere datum of locatie verplaatsen als dat niet anders kan. In die gevallen zullen we je altijd tegemoetkomen in de extra reiskosten die je dan eventueel moet maken. Ook kun je er in die gevallen altijd voor kiezen om je geld terug te vragen.

Overmacht

In het geval van overmacht zal een reeds geboekt examentraining verplaatst worden naar een andere datum of zal er een alternatieve manier gezocht worden om de examentraining alsnog te geven. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Eindsprint onafhankelijke omstandheid die nakoming van de overeenkomst door Eindsprint blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak en ernstige storingen binnen Eindsprint of diens leveranciers. Restitutie van het lesbedrag is in het geval van overmacht niet mogelijk.

Slagingsgarantie

Je krijgt het betaalde lesgeld van een vak terug als je op het eindexamen een onvoldoende haalt voor dat vak dat je gevolgd hebt en onder andere daardoor gezakt bent. Het lesgeld wordt terugbetaald als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:


  • Je hebt op het centraal examen een onvoldoende gehaald voor een bij ons gevolgd vak (5,4 of lager);
  • Je eindcijfer van dat gevolgde vak is een 5 of lager;
  • Je hebt de gehele examentraining van dat vak gevolgd;
  • Je bent gezakt voor het eindexamen en mag geen herkansing (meer) maken;

De slagingsgarantie geldt niet voor leerlingen die staatsexamen doen of via hun eigen school een training gevolgd hebben.


Garantie claimen

Lever het volgende aan om je slagingsgarantie te claimen:


  • Een overzicht van je aanmelding (vak, niveau, locatie, datum);

  • Een door je school gewaarmerkte cijferlijst;


Je ontvangt na goedkeuring van bovenstaande documenten binnen 14 dagen het lesgeld weer op de rekening waarmee de training voldaan is.

Betaling

Producten die je bij Eindsprint koopt moeten altijd vooraf via iDeal betaald worden. Na betaling ontvang je een bevestigingsmail en een factuur. Bij een aanmelding voor de examentraining ontvang je een factuur die je binnen 14 dagen via iDeal kunt betalen.

Klacht

Heb je een klacht? Zoek contact met ons per e-mail, brief, telefoon of WhatsApp, dan doen we onze uiterste best om een oplossing voor je te vinden. Onder artikel 2 en op eindsprint.nl kun je onze contactgegevens vinden.

Geschillen

Komen we er samen niet uit? Vervelend! Wij zijn echter niet aangesloten bij een brancheorganisatie die in dat geval bemiddelt. We zullen daarom samen op zoek moeten gaan naar de juiste vorm van bemiddeling. Laten we dit echter wel binnen de Nederlandse landsgrenzen houden. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.